W dniu 15 czerwca br. reprezentacja Naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) uczestniczyła w spotkaniu formacyjnym dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbyło się w Parafii św. Marcina w Kępnie. Gospodarzem tego wydarzenia był ks. Michał Ostafiński, który sprawuje funkcję koordynatora Parafialnych Rad Duszpasterskich w Diecezji Kaliskiej. W pierwszej części spotkania przeprowadzono analizę Statutu Parafialnych Rad Duszpasterskich, a mianowicie omówiono cele, zadania, skład oraz strukturę organizacyjną Rady, jak również zarysowano sposób współpracy ks. Proboszcza z Radą Duszpasterską w kwestiach duszpasterskich. Rada ta jest kluczowym organem doradczym, wspierającym ks. Proboszcza w działalności duszpasterskiej, zwłaszcza w realizacji diecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej obejmuje, z urzędu, ks. Proboszcz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, a także reprezentanci wybranych przez konkretne grupy, takie jak katecheci czy parafialne grupy apostolskie. Ponadto, na polecenie ks. Proboszcza, do Rady należą katolicy świeccy charakteryzujący się odpowiednimi cechami moralnymi i duchowymi, istotnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii. Istotne jest, aby Rada była odzwierciedleniem różnorodności społecznej i wiekowej parafii, a liczba jej członków dostosowana do wielkości parafii.

Główne zadania Rady obejmują m.in. zachęcanie parafian do postaw apostolskich, wsparcie ks. Proboszcza w pracy duszpasterskiej, formułowanie opinii oraz przedstawianie propozycji mających na celu doskonalenie duszpasterstwa parafialnego. 

W drugiej części spotkania Prelegent skupił uwagę na nadchodzącym Roku Jubileuszowym 2025 ogłoszonym przez papieża Franciszka pod hasłem „Pielgrzym Nadziei”. Rok 2024 stanowi rok przygotowawczy, nazwany Rokiem Modlitwy. W każdej Parafii, w której Misje Parafialne odbyły się przed 2015 rokiem, a więc i w naszej Lututowskiej Parafii planowane są Misje Parafialne. Na Misje Parafialne zaproszeni są Parafianie, którzy uczestniczą regularnie jak i sporadycznie we Mszach św., jak również Ci, którzy już dawno nie byli w kościele. 

Prelegent zachęcał uczestników do rozpoczęcia modlitwy w intencji Jubileuszu już teraz, przygotowując się duchowo na to wyjątkowe wydarzenie.

Spotkanie odbyło się w dobrej i miłej atmosferze. Prelegent przekazywał informacje i swoje przemyślenia w sposób jasny i konkretny.