9 czerwca br. na „Koziołku” odbyła się tradycyjnie Msza Św., upamiętniająca bitwę pod Lututowem. W tym roku uroczystość rozpoczęła Pani Malwina Grzybek, witając gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci wojewody i marszałka województwa, strażacy, dzieci i młodzież z lututowskich szkół razem z nauczycielami, przedszkolaki oraz uczestnicy Lututowskiego Biegu Wolności. W uroczystości wzięło udział wielu wiernych, a także członkowie Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis. 

Po powitaniu przemówił regionalista Marek Zgadzaj, który przedstawił historię powstańców, którzy polegli w tym miejscu. Następnie rozpoczęła się Msza Św., podczas której Ks. Dziekan w kazaniu przypomniał o przodkach walczących o wolność Polski. Ks. Dziekan nawiązał także do Ewangelii, porównując niezrozumienie i oskarżenia, z którymi zmagał się Jezus, do trudności, jakich doświadczali powstańcy stający do walki z potężnym przeciwnikiem. Podkreślił istotę jedności, stwierdzając, że tylko zjednoczeni możemy przetrwać i rozwijać się jako naród. Mszę św. uświetniła Lututowska Orkiestra Dęta oraz scholistki z Grupy NieBo To My.

Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych bohaterów. Następnie rozpoczął się Lututowski Bieg Wolności, który stał się coroczną tradycją tego wyjątkowego dnia. Uroczystość była wielkim hołdem dla tych, którzy oddali życie za wolność Polski.