9 czerwca br. w Świątkowicach odbył się uroczysty odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wydarzenie to poprzedzone było trzydniowymi rekolekcjami, które poprowadził ojciec Leszek Zabdyr, redemptorysta. 

Rekolekcje rozpoczęły się w pierwszy czwartek miesiąca, kiedy ojciec Zabdyr mówił o kapłaństwie, powołaniu i Eucharystii, podkreślając znaczenie tych tematów w życiu duchowym wiernych. Drugiego dnia, w piątek, rekolekcjonista przybliżył uczestnikom obietnice dane Małgorzacie Alacoque, które są związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę natomiast skupił się na Niepokalanym Sercu Matki Bożej, podkreślając jego rolę w prowadzeniu wiernych do Chrystusa.

Podczas dzisiejszej homilii, ojciec Leszek Zabdyr przypomniał, że Jezus uczy nas prawdziwej miłości, wskazując na swoje Serce. Mówił o miłości ofiarnej, służebnej oraz przebaczającej, którą każdy wierny powinien naśladować w swoim życiu.

Odpust w Świątkowicach zgromadził licznych wiernych, którzy w radosnej i duchowej atmosferze uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach, modląc się i adorując Najświętsze Serce Pana Jezusa. Wydarzenie to było wyjątkową okazją do pogłębienia wiary.