W Ewangelii Dnia Zadusznego usłyszeliśmy o śmierci Pana Jezusa, po której zstąpił do piekieł. Zstąpił tam po to, aby wszyscy, którzy oczekiwali na Zbawienie mogli usłyszeć głos Syna Bożego. Ci, którzy chcieli usłyszeć głos, poszli za Nim oraz zostali wprowadzeni do Królestwa Bożego. Kościół tę prawdę podaje nam do wierzenia. Wierzymy, że Ci którzy zakończyli życie na ziemi i słuchali Bożego głosu są w niebie. Dzisiaj w naszych modlitwach pamiętajmy o nawiedzeniu cmentarza, o przyjęciu Komunii Św., modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Przedstawiajmy imiennie Bogu naszych bliskich zmarłych i prośmy dla nich o życie wieczne.

Foto: Mariia Okhmetzianova