„Mała miejscowość – Wielka historia”.  W 159 rocznicę bitwy pod Lututowem ukazała się drukiem długo oczekiwana książka Pana Marka Zgadzaja naszego Przewodniczącego Rady Parafialnej. Nosi ona tytuł: „1863 Koziołek z pola bitwy do wiecznośći”.  

Autor kreśli lokalne tło wydarzeń, które miały miejsce w czasie Powstania Styczniowego umieszczając je w szerszym kontekście wydarzeń historycznych. Niektóre z tych tekstów są znane, były publikowane w naszym biuletynie parafialnym Apostoł. Zostały one uzupełnione i rozszerzone, są też zupełnie nowe wątki, możemy dowiedzieć się więcej o pamiętnym dniu walki, przeczytać wspomnienia weteranów, dowiedzieć się co działo się po bitwie pod Lututowem, jaką rolę odegrały kobiety w tym czasie i co pisała na ten temat ówczesna prasa. Jakie wartości pozwoliły przetrwać pamięci o wydarzeniach na skraju lututowskiego lasu do roku 2022. Wszystko jest bogato ilustrowane.

Książka została wydana staraniem Urzędu Miasta i Gminy w Lututowie przy współpracy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki w Lututowie. Jest cennym świadectwem i wynikiem mozolnej pracy autora pochylającego się nad historią naszej Małej Ojczyzny. Jest życzeniem autora, aby książka dotarła do jak najszerszego grona czytelników. Dlatego też całą książkę można przeczytać na naszej stronie parafialnej w zakładce:  Historaia Parafii – 1863 Koziołek z pola bitwy do wiecznoći. —> tutaj

Zapraszamy do lektury.