W ostatnim dniu rekolekcji szkolnych i parafialnych ojciec Jerzy Krupa (CSSR) przybliżył nam postać Joanny Molla, która zachorowała będąc w ciąży. Dla niej najważniejsze było życie dziecka, które urodziło się zdrowe, jednak Joanna po jakimś czasie zmarła. Miłość do tego dziecka była tak ogromna, że ofiarowała swoje życie dla niego. W Niedzielę Palmową każdy z nas staje wobec takiej miłości Boga do człowieka. Jezus z miłości do nas oddaje swoje życie za nas i zostawił nam siebie w Eucharystii. Każda Eucharystia jest tą samą ofiarą, którą Jezus złożył za nas na Golgocie. Przez tę ofiarę Jezus otworzył nam bramę do nieba. Jezus połączył w Eucharystii wydarzenie z Wieczernika i śmierć na krzyżu, po to abyśmy gorliwie uczestniczyli w tej Ofierze. Droga do zbawienia wiedzie przez Eucharystię, Ofiarę. Krzyż przy ołtarzu jest obecny, aby nam przypominać, że jest to ta sama ofiara. Trzeba nam pamiętać, że droga do zbawienia prowadzi tylko przez krzyż.