W trzecim dniu rekolekcji szkolnych dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania, a następnie z czystymi sercami uczestniczyły w Eucharystii. Eucharystia to temat kolejnego dnia rekolekcji. Ojciec Jerzy zadał pytanie „Czym dla nas, ludzi wierzących jest Dzień Pański, jak powinniśmy Go przeżywać?” W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest to dzień, o którym przypominają nam przykazania, dzień, w którym przypominamy sobie, że tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Bóg ustanowił siedem dni i to On miał prawo ustanowić jeden dzień, który powinniśmy poświęcić właśnie Jemu. Kaznodzieja przypomniał nam pierwsze przykazanie kościelne i zwrócił uwagę na to, że są prace konieczne i niekonieczne. Do koniecznych zaliczyć trzeba służbę., na rzecz bliźnich. Dobrze wykorzystać Dzień Pański można na wiele sposobów: znaleźć więcej czasu na spotkanie, modlitwę z Jezusem, z bliskimi, wspólny obiad z rodziną, rozmowę. Niedziela to dzień, który daje nam Bóg na spotkanie z Nim samym i z bliźnim. Pamiętajmy jak należy czcić Dzień Święty – Niedzielę.