W Polsce, jak również w wielu innych regionach świata, istnieje bogata tradycja obchodzenia błogosławieństwa pól. To szczególne wydarzenie ma głębokie znaczenie religijne i kulturowe, wyrażając szacunek i uwielbienie dla Stwórcy i jego darów, które są dostarczane poprzez ziemię. W Polsce, błogosławieństwo pól jest także aktem błagalnym, w którym ludzie proszą o błogosławieństwo dla swoich domów, gospodarstw, parafii, a nawet całej ojczyzny.

W naszej Parafii, zwyczaj błogosławieństwa pól przyjmuje szczególnie uroczystą formę. Przez lata lokalna społeczność pielęgnuje tę tradycję, która ma miejsce w majowe dni. Podczas tych dni, obrzędy błogosławieństwa odbywają się przy malowniczych kapliczkach rozmieszczonych na terenie parafii w różnych miejscowościach, m.in. przy ul. Zygmuntów, Kijanicach, Hipolitach , Kluskach, Knapach, Dymkach, Łękach Dużych, Łękach Małych, przy ul. Ogrodowej, przy ul. Piaski, Augustynowie, Kopaninach, przy ul. Dębowej, Koloni Dobrosław oraz Dobrosławiu.

Obrzędy błogosławieństwa pól w Lututowie są połączone z nabożeństwem majowym ku czci Matki Bożej, gdyż maj jest miesiącem maryjnym. Podczas tych uroczystości, mieszkańcy przybywają do pięknie udekorowanych kapliczek, modlą się i proszą o błogosławieństwo dla swoich rodzin i wspólnoty. Przyroda w pełnym rozkwicie, wiosenne barwy oraz ciepłe majowe słońce nadają temu wydarzeniu wyjątkowy charakter i atmosferę.

Błogosławieństwo pól w Lututowie nie tylko stanowi okazję do wyrażenia religijnych wartości i tradycji, ale także promuje wspólnotę, jedność oraz szacunek dla natury i otaczającego świata. To ważne wydarzenie, które integruje społeczność lokalną, przypomina o więziach międzyludzkich i podkreśla wagę duchowego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

ul. Zygmuntów

Kijanice

Hipolity

Kluski

Knapy

Dymki

Łęki Duże

Łęki Małe

ul. Ogrodowa

ul. Piaski

Augustynów

Kopaniny

Popielina

ul. Dębowa

Kolonia Dobrosław

Dobrosław