Jak co roku 29 czerwca w naszej Parafii obchodziliśmy uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła. Podczas sumy odpustowej Słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Przybylski – proboszcz z Klonowej. Sumista podczas kazania podkreślił naszą rolę w Kościele. Kościół to nie tylko instytucja, budowla, to żywe Ciało Chrystusa. Głową Kościoła jest JEZUS, ale pozostałą część ciała tworzy każdy z nas. Nie ma kościoła bez Jezusa i nie ma kościoła bez nas. Ks. Wojciech zadał wiernym pytanie: „Czy kochasz to co jest kościołem?” Ta uroczystość jest po to, aby każdy z nas się przebudził, aby dostrzegł czym jest Kościół. Jezus przyszedł na ziemię, aby rzucić ogień miłości, pragnie aby on zapłonął – ten ogień to miłość, Ona jest najważniejsza. Jeśli w naszym życiu czegoś nam brakuje to tylko Boga, a z Nim idzie miłość. Św. Piotr i Paweł pokochali Jezusa, cierpieli w Jego Imię, a czy ja umiem tak kochać, czy umiem tak cierpieć, składać ofiarę? Kościół to wspólnota ludzi dobrej woli, otwarty jest dla wszystkich. Kościół jest taki jak TY. Zadaj sobie pytanie: „Jaki ja jestem?” Ta uroczystość jest również po to, aby zrobić sobie rachunek sumienia z miłości wobec parafii, bliskich, samego siebie. Na koniec ks. Przybylski zadał kolejne pytanie: „Co jest we mnie? Co widzi we mnie Bóg patrząc na mnie”? Jeśli my możemy być kościołem to i Ty możesz, ale czy chcesz?”

Zapraszamy do galerii zdjęć z dzisiejszej uroczystości tutaj

Foto: Mariia Okhmetzianova