Dożynki parafialne

przez Administrator

W niedzielę 11 września w naszej Parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Ksiądz Proboszcz w homilii podziękował rolnikom, sadownikom i ogrodnikom oraz wszystkim pracującym na roli, producentom żywności za włożony trud. Podkreślił znaczenie i szacunek dla chleba, troskę o ziemię i naszą odpowiedzialność za naturę. Mottem przewodnim była encyklika papieża Francisza „Laudato si” oraz…

Pielgrzymi Diecezji Kaliskiej

przez Administrator

W godzinach południowych gościliśmy Pielgrzymów Diecezji Kaliskiej z Opatówka, którzy uczestniczyli we Mszy Św. celebrowanej przez ks. Grzegorza Kaczorkiewicza. Po Mszy Świętej udali się na obiad, a po nim wyruszyli w dalszą drogę. Około godziny 16:00 przybyły kolejne grupy z Diecezji Kaliskiej. Wieczorem odbyło się Nabożeństwo Pokutne, a rano Msza Święta. O godz. 9:15 po…

Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej

przez Administrator

1 sierpnia 2022 roku w godzinach popołudniowych do Lututowskiej Parafii przybyli pielgrzymi Archidiecezji Gnieźnieńskiej z parafii Biechowo. Tego dnia uczestniczyli we Mszy Świętej, którą zakończyli Apelem Jasnogórskim. Kolejnego dnia o godz. 7:00 wyruszyli w kierunku Jasnej Góry. Wieczorem przybyły kolejne grupy z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. O godzinie 20:00 uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu. W środę rano…

Odpust św. Ap. Piotra i Pawła 2022

przez Administrator

Jak co roku 29 czerwca w naszej Parafii obchodziliśmy uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła. Podczas sumy odpustowej Słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Przybylski – proboszcz z Klonowej. Sumista podczas kazania podkreślił naszą rolę w Kościele. Kościół to nie tylko instytucja, budowla, to żywe Ciało Chrystusa. Głową Kościoła jest JEZUS, ale pozostałą część ciała tworzy…

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022

przez Administrator

W oczach Boga każdy jest ważny. Każdemu z nas zdarza się zgubić, często bywa nam smutno. Wtedy naszym największym pragnieniem jest to, aby się odnaleźć. O tym były słowa Ewangelii, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego o godz. 8:00 i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r w Lututowie o godz. 9:00.…

Książka Marka Zgadzaja „1863 Koziołek z pola bitwy do wiecznoći”

przez Administrator

„Mała miejscowość – Wielka historia”.  W 159 rocznicę bitwy pod Lututowem ukazała się drukiem długo oczekiwana książka Pana Marka Zgadzaja naszego Przewodniczącego Rady Parafialnej. Nosi ona tytuł: „1863 Koziołek z pola bitwy do wiecznośći”.   Autor kreśli lokalne tło wydarzeń, które miały miejsce w czasie Powstania Styczniowego umieszczając je w szerszym kontekście wydarzeń historycznych. Niektóre z tych…

Uroczystość Bożego Ciała

przez Administrator

Centralnym punktem dzisiejszej uroczystości była Msza św. sprawowana w naszej świątyni. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Pan Jezus wychodzi z kościoła, gdzie mieszka w tabernakulum, przechodzi przez ulice, po których chodzimy na co dzień i woła: „Chcę widzieć, gdzie mieszkacie, jak żyjecie i o co mam prosić swego Ojca, by wam błogosławił!”. „Zagrody…

50-lecie święceń kapłańskich ks. Jana Kononowa

przez Administrator

Nasz parafianin ks. kanonik Jan Kononow w niedzielę 13 czerwca przeżywał podwójny Jubileusz: 77 rocznice urodzin i 50 rocznicę święceń kapłańskich. Z Parafii w Tąbkowicach przybyli parafianie dostojnego Jubilata. Obecni byli przedstawiciele Władz samorządowych Lututowa, przedstawiciele organizacji i instytucji. Strażacy z OSP Tąbkowice, Osy i Piaski. „To nasze dzisiejsze świętowanie prowadzi nas do refleksji nad…

Lututowski Bieg Wolności

przez Administrator

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. Celebrans w kazaniu powiedział: „zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, jest nie tylko naszym obowiązkiem, przede wszystkim jest dla nas zaszczytem. Dzisiejsze spotkanie jest wyrazem naszej wdzięczności tym ludziom, tym powstańcom 1863, którzy złożyli tutaj na ołtarzu Ojczyzny najwyższą cenę. To nasze dzisiejsze spotkanie, w tym lesie – to nie tylko przypominanie przeszłości, rozrzewnianie się nad męczeństwem rodaków, ale to przede wszystkim…

Pielgrzymka dzieci I-wszo komunijnych

przez Administrator

W dniu 13 czerwca dzieci komunijne wraz z rodzicami, księdzem proboszczem i panią katechetką udała się na Jasną Górę. Po zwiedzaniu muzeum uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po Mszy Świętej nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W drodze powrotnej dzieci zadawały pytania rodzicom dotyczące historii Jasnej Góry.