Poniedziałek 15 Lipca – Św. Bonawentury Doktora Kościoła
18001) Kazimierz Prygiel od Stanisława Kaczmarka
2) O zdrowie, Boże bł. op. MB dla członkiń Żywego Różańca z ul. Zygmuntów i ich rodzin
3)  Eugenia Krzęć od kolegów i koleżanek córki Bożeny i zięcia Mirosława z Gimnazjum
 
18301) Wiktoria, Bronisław Wojtasik
2) Ewa Partyka od Firmy Dobrogoszcz z Wieruszowa
3) Mirosław Tryka od Teresy i Włodzimierza Pawłowskich z rodz.
 
Wtorek 16 Lipca – NMP z Góry Karmel
18001)W 14-tą rocz. śm. Kazimierz Osiałkowski od córki Honoraty z rodz.
2)W 14-tą rocz. śm.  Zdzisław Olszewski, Arkadiusz Kropacz, Czesław Koryciński, zm. z rodz. Włodarczyków
 
18301)Lucja Leśnik od rodz. Młynarczyków z Legnicy
2) Bogusław Buczkowski od Patrycji i Beaty Marczak
 
Środa 17 Lipca
18001)Waldemar Kiełbasa, w 10-tą rocz. śm. Stanisława, Bolesław Kiełbasa, Stanisława, Władysław Mazurczyk
2)Zofia Adrjanek od pracowników oddziału internistycznego szpitala w Wieluniu
 
18301)W 2-gą rocz. śm. Sylwester Koźba od dzieci
2) Wiesław Łuczak od Tomaszewskich i Stanisława Kowalskiego
 
Czwartek 18 Lipca
18001) Krystyna Skotarska od rodz. Nowińskich
2) Zofia Adrjanek od rodz. Gałów i koleżanek Haliny i Aliny
 
18301) W 10-tą rocz. śm.  Henryk Pichlak 
 2)Bronisław Rybak od rodz. Olejnik 
 
Piątek 19 Lipca
18001) Ryszard Trzeciak od Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lututowie
2) Danuta Wróbel od Henryki z Dymek z rodz.
 
18301) W 20-tą rocz. śm.  Ireneusz Wyglądacz, zm. z rodz. Wyglądaczów i Kurpiów  
2) Kazimierz Golec od siostry Teresy z rodz.
 
Sobota 20 Lipca
8001)Adam Słowikowski od Grażyny Skotarskiej z rodz. 
18001)W 1-wszą rocz. urodzin Antosia Gruchota z prośbą o Boże bł. op. MB i Anioła Stróża  
XVI Niedziela Zwykła 21 Lipca
8001)  Szymon Halusiak od kuzyna Marcina Szczepańskiego z rodz. 
9001)  Sylwester Szczepański, Kazimiera, Czesław Paś, Halina, Eugeniusz Węglarek, zm. z rodz. Pasiów i Ślęzaków od Aleksandry i Bogumiły z rodzinami 
11001) Rozalia Roch-Lis, Marianna, Stanisław, Marian Paś, zm. z rodz. Lisów i Pasiów 
16001) Krystyna Skotarska od rodz. Przybyłów z Lipowej i Ryszarda Skotarskiego z rodz.