W niedzielę 11 września w naszej Parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Ksiądz Proboszcz w homilii podziękował rolnikom, sadownikom i ogrodnikom oraz wszystkim pracującym na roli, producentom żywności za włożony trud. Podkreślił znaczenie i szacunek dla chleba, troskę o ziemię i naszą odpowiedzialność za naturę. Mottem przewodnim była encyklika papieża Francisza „Laudato si” oraz słowa Cypriana Kamila Norwida z wiersza pt. „Moja piosnka”.