W dniu 11 maja odbyło się poświęcenie pól i modlitwy przy przydrożnych kapliczkach przy ul. Zygmuntów, w Knapach, Kluskach, Kijanicach i Dymkach.

Dnia 12 maja poświęcone zostały pola w Lękach Małych i Dużych oraz na ul. Ogrodowej.

Dnia 13 maja poświęcone zostały pola przez ks. proboszcza Waldemara Gruszkę w Augustynowie i na ul. Piaski, a w poniedziałek 16 maja w Kopaninach, Popielinie i na ul. Dębowej. Ostatnim dniem, gdzie dokonał poświęcenia pól ks. proboszcz była Kół. Dobrosław i Dobrosław.