W dniu dzisiejszym Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza sprzedaje pod kościołem palmy, które będą poświęcone w przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętych. Wszystkie palmy zostały wykonane przez dzieci, rodziców i opiekunów. Środki, które zostaną zebrane ze sprzedaży palm przeznaczone będą na zakup umundurowania (czapki, mundury, koszulki) dla dzieci i młodzieży, które należą do Drużyn Pożarniczych. Zainteresowanie palmami jest bardzo duże. Parafianie chętnie wspomagają dzieci i młodzież. Jest to jedna z wielu inicjatyw Strażaków. Ostatnio nasi Druhowie zaangażowani byli w pomoc dla Ukrainy.