Skauci Europy

Skauci Europy to:

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat prowadzony przez grupę wychowawców w wieku od 18 do 26 lat pod nadzorem osób starszych i rodziców. Ruch ten ma za zadanie wychowywanie ludzi młodych w duchu wartości chrześcijańskich (Skauci Europy tworzą organizacje katolickie, jak i protestanckie oraz prawosławne, działające w 20 krajach europejskich), poszanowaniu miłości do Ojczyzny i bliźniego.

Skauci Europy uczą poprzez działanie, umożliwiając każdemu młodemu człowiekowi (dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat)) możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: http://skauci-europy.pl

Historia Skautingu

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacji Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nieustannie nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej.

Założycielem Skautingu jest Robert Baden – Powell. Urodził się on 22 lutego 1857 roku. (co roku tego dnia obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej) Jego ojciec bardzo wcześnie zmarł, a matka dzielnie wychowywała swoje dzieci kładąc duży nacisk na wychowanie. Wraz ze swoim rodzeństwem zaczął uczyć się czytać i pisać oraz odbywali wspólne podróże. Robert zdobył przezwisko B-P (czyt. Bi-Pi), które używane jest do dzisiaj. Wokół wiejskiej szkoły rozciągał się wielki park, gdzie Powell czuł się jak u siebie w domu. Podczas rozmaitych zabaw uczył kolegów podchodów, tropienia, zacierania śladów i obserwacji. Po sześciu latach zdał egzamin końcowy i został przyjęty do cenionej akademii wojskowej. B – P wybrał kawalerię, która stacjonowała w Indiach. Wolny czas spędzał z dziećmi, organizując dla nich zabawy i gry, a także robił rysunki dla angielskiego pisma „Graphic”. Rozpoczął szkolenie rekrutów, podczas którego zastosował nowe, własne metody szkolenia żołnierzy, w których znaczną uwagę przywiązywał do indywidualnego wyszkolenia, wyrabiania samodzielności i zaradności. Wykorzystał system małych grup.

Dla zniechęconych i zanudzonych żołnierzy brytyjskich zorganizował grupę aktorską, wystawiając z nimi, z powodzeniem, sztukę „Piraci z Penzance”. W trakcie odwrotu z Afganistanu przeszkolił małą grupę zwiadowców – skautów, dzięki której po sześciu dniach manewrów wziął do niewoli wszystkie wojska przeciwnika bez jednego wystrzału. Postanowił wyjechać do Afryki, gdzie czekało na niego mnóstwo przygód, dzięki którym Robert został założycielem i przewodniczącym organizacji młodych skautów w Ghanie.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1902 Robert Baden-Powell zauważył, że jego książka, „Aids to scouting” (Wskazówki do wywiadów) przeznaczona dla żołnierzy zainteresowała organizacje młodzieżowe. Dlatego B-P zorganizował w 1907 obóz doświadczalny dla chłopców na wyspie Brownsea, gdzie wypróbował swe metody, m.in. wprowadzenie systemu zastępowego , wynikłego z obserwacji rodzin wielodzietnych, gdzie starszy brat opiekował się skutecznie grupą młodszego rodzeństwa. Wtedy poświęcił się wychowaniu młodzieży, mającemu na celu wyrwanie młodych chłopców z zadymionych, uprzemysłowionych miast, przez bezpośrednie zetknięcie z przyrodą, a poprzez to ich uzdrowienie psychiczne i moralne, wychowanie dobrych, patriotycznie nastawionych obywateli za pomocą przemyślanych gier z ukierunkowaną treścią.

W 1908 wydał klasyczny podręcznik skautingu „Skauting dla chłopców”. Zainteresowanie z jakim spotkała się książka spowodowała, iż Baden-Powell w 1910 zrezygnował ze służby wojskowej i całkowicie poświęcił się skautingowi. Według B – P skauting powinien być szkołą wychowania obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, powinien uzupełniać naturalne luki wychowania szkolnego przez rozwijanie charakteru, zdrowia i sprawności jednostki oraz jej wartości społecznej w codziennej służbie Ruch skautek – dziewcząt został założony w 1909. Robert Baden-Powell uważał, że ruch skautek powinien być prowadzony przez kobiety i dlatego w 1910 poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes Baden – Powell, później dołączyła się żona generała, Lady Olave Baden-Powell.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego zajmował się organizowaniem i szkoleniem armii terytorialnej w Wielkiej Brytanii. B -P był odznaczony wieloma najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1939 wyjechał na leczenie do Kenii, gdzie zmarł 8 stycznia 1941. Uchodził za człowieka radosnego i z poczuciem humoru.

Rozwój skautingu był zaskakujący. Już w 1922 roku liczba skautów przekroczyła 1 mln w 32 krajach, natomiast w 1939 roku było ich już 3.3 mln.

Kolejną osobą związaną ze skautingiem jest Jakub Sevin. Urodził się 7 grudnia w 1882 roku we Francji. Po ukończeniu 18 roku życia wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W okresie formacji często wyjeżdżał na wakacje do Anglii, gdzie stykał się z powstającym ruchem skautowym , który wzbudził jego zainteresowanie. Ponieważ na temat skautingu we Francji pojawiały się krytyczne opinie, dlatego prosi o pozwolenie na wyjazd do Londynu, aby lepiej poznać tę metodę wychowawczą.

20 września 1913 roku Jakub spotkał się na filiżance herbaty z gen. Robertem B -P założycielem skautingu. Tego dnia podejmuje postanowienie stworzenia katolickiego ruchu skautowego we Francji..W sytuacji przymusowej bezczynności, z powodu trwającej wojny, przełożony o. Jakuba pozwolił na opracowanie materiałów o metodzie wychowawczej. Rok 1920 przynosi oficjalne powołanie do życia katolickiej organizacji skautowej – Skautów Francji.

O. Sevin nadał jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, który stał się grupą braci w Chrystusie. Ułożył zasady, programy pedagogiczne, regulaminy, a nawet wiele piosenek i modlitw (m.in. Modlitwę zastępowego). Jako modlitwę skauta wprowadził nieco zmodyfikowaną modlitwę św. Ignacego.O. Jakub prowadził obozy szkoleniowe dla drużynowych. Sercem obozu była kaplica polowa, a o nieustannej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przypominało nieustannie podtrzymywane   ognisko. Ojciec Sevin wspólnie z innymi założycielami katolickich ruchów skautowych utworzył Biuro Skautów. Ojciec Jakub Sevin umarł w wieku 69 lat.

Modlitwa FSE
Panie, uczyń nas narzędziem Twojego pokoju.
Naucz nas odpowiadać na nienawiść miłością,
na niezgodę jednością, na błąd prawdą,
na bezład światłem Twojego Królestwa.
Uczyń nasze serca szczerymi i otwartymi,
abyśmy umieli odkrywać Twe oblicze
w twarzy każdego skauta,
napotkanego na drogach Europy i Świata.
Amen.
wg. św. Franciszka z Asyżu

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00

Poniedziałek18:00 Wtorek 18:00 Środa 18:00 Czwartek 18:00 Piątek 18:00 Sobota 8:00, 18:00

29 czerwca odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła

1 niedziela października odpust ku Czci Matki Bożej Różańcowej