Kapłaństwo

Kan. 1008 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
„Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa – Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego”

Kandydaci do kapłaństwa przygotowują się poprzez sześcioletnie studia filozoficzno- teologiczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.
Wymagane dokumenty:

  • prośba o przyjęcie do WSD Kalisz skierowana do Księdza Biskupa Edwarda Janiaka
  • własnoręcznie napisany życiorys
  • opinia ks. Proboszcza i Katechety
  • metryka Chrztu
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne
  • dwa zdjęcia

szczegółowe informacje na http://www.wsd.diecezja.kalisz.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00

Poniedziałek18:00 Wtorek 18:00 Środa 18:00 Czwartek 18:00 Piątek 18:00 Sobota 8:00, 18:00

29 czerwca odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła

1 niedziela października odpust ku Czci Matki Bożej Różańcowej