Prace w kościele w marcu 2020 Remont żebra sklepienia łukowego nawy bocznej.

Wynikiem utraty sztywności trzynawowego układu konstrukcji naszego kościoła, w lewej nawie bocznej pomiędzy drugą a trzecią półkolumną w ścianie zewnętrznej od strony wieży mauretańskiej nastąpiło rozwarstwienie w części dolnej żebra – punktu oparcia sklepienia łukowego nawy bocznej. Ponadnormatywne naprężenia w dolnej strefie żebra spowodowały rozwarstwienie łukowego murowanego z cegły żebra. Istniejący stan zagrażał utratą całkowitej … Czytaj dalej Prace w kościele w marcu 2020 Remont żebra sklepienia łukowego nawy bocznej.