Prace w kościele w marcu 2020 Remont żebra sklepienia łukowego nawy bocznej.

Wynikiem utraty sztywności trzynawowego układu konstrukcji naszego kościoła, w lewej nawie bocznej pomiędzy drugą a trzecią półkolumną w ścianie zewnętrznej od strony wieży mauretańskiej nastąpiło rozwarstwienie w części dolnej żebra – punktu oparcia sklepienia łukowego nawy bocznej. Ponadnormatywne naprężenia w dolnej strefie żebra spowodowały rozwarstwienie łukowego murowanego z cegły żebra.

Istniejący stan zagrażał utratą całkowitej sztywności dolnej odwarstwionej części żebra. Z czasem nastąpiłoby oderwanie dolnej części sklepienia doprowadzając do upadku elementu wewnątrz kościoła na posadzkę. Następnie pionowy lot fragmentów sklepienia siłą ścinającą niszczy wystające elementy ściany (parapety okienne, gzymsy) oraz elementy wiszące na ścianie w tym stacje drogi krzyżowej. W końcowym efekcie część posadzki. Stanowiło to również element zagrożenia dla wiernych przebywających w tej części naszej świątyni.

Skutkiem podjętych działań, w okresie zamknięcia naszego kościoła z uwagi na panującą pandemię „koronawirus (COVID-19)”, Pan Karol Bartoszek działaniem swojej Firmy podjął się nietypowego i skomplikowanego bezinwazyjnego podklejenia części rozwarstwionego żebra. Praca ta wymagała pierwotnie ustawienia wysokiego na kilkanaście metrów punktowego rusztowania na szerokość rozpiętości sklepienia-od półkolumny do półkolumny. Przeprowadzone prace remontowe zakończyły się sukcesem. Sklepienie zostało zespolone i zlikwidowano widoczną rysę otokową wzdłuż dolnej części żebra łukowego, punktu oparcia sklepienia nawy bocznej.

Marek Zgadzaj

Pan Karol Bartoszek

Efekt końcowy

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00

Poniedziałek18:00 Wtorek 18:00 Środa 18:00 Czwartek 18:00 Piątek 18:00 Sobota 8:00, 18:00

29 czerwca odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła

1 niedziela października odpust ku Czci Matki Bożej Różańcowej